Puheenjohtaja: Teuvo Mettiäinen

Sihteeri: Elina Lakso

Hallitus: Jari Aho, Joni Aho, Airi Tallavaara, Seija Mettiäinen, Assari Salmela

Varalla: Elisa Lakso, Maijaliisa Martin, Aarno Lakso